Wierzbowski Eversheds Sutherland to advise GDDKiA again

Polish version below.

 

Wierzbowski Eversheds Sutherland has won a tender to provide legal services for road projects carried out by the General Directorate for National Roads and Motorways (GDDKiA). Lawyers from the firm’s real estate and infrastructure projects team, including Krzysztof Wierzbowski (head of practice) and Anna Ochocka (of counsel), will be responsible for advising GDDKiA.

 

The procurement includes legal advisory services for road projects carried out on:

 • The A2 motorway corridor across Poland, and
 • Other national roads indicated by GDDKiA during performance of the contract, in particular roads intended to be executed based on a public-private partnership model.

Additionally, as part of the procurement, the law firm will provide legal services connected with lease by GDDKiA of service locations for travelers.

 

In the last decade the firm supported GDDKiA on numerous road projects, the most important of which included:

 

 • Advising on negotiation of contracts for construction, financing and operation of the A2 motorway
 • Advising on negotiation of the contract for construction of the A1 motorway
 • Advising on selection of the contractor and negotiation of the contract for implementation of the National Toll Collection System (viaTOLL)
 • Numerous disputes of significant value.

The firm has a wealth of experience advising on the largest infrastructure projects in Poland, including projects connected with the country’s co-hosting of the Euro 2012 European Football Championship. The team has also advised numerous Polish cities on major local projects, such as the New Centre of Łódź and expansion of the Warsaw Metro.

 

Wierzbowski Eversheds Sutherland ponownie doradcą GDDKiA 

  

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland wygrała przetarg na obsługę prawną projektów drogowych realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Za doradztwo GDDKiA odpowiedzialny będzie zespół nieruchomości i projektów infrastrukturalnych, w tym m.in. Krzysztof Wierzbowski (szef zespołu) oraz Anna Ochocka.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług doradczych o charakterze prawnym dla projektów drogowych realizowanych na:

 • przebiegającym przez Polskę korytarzu autostrady A2
 • pozostałych drogach krajowych wskazanych przez GDDKiA w toku realizacji umowy, w szczególności przewidzianych do realizacji w oparciu o model partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dodatkowo w ramach zamówienia kancelaria świadczyć będzie usługi prawne związane z dzierżawą przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad miejsc obsługi podróżnych.

W ostatniej dekadzie kancelaria wspierała GDDKiA przy licznych projektach drogowych, z których najważniejsze to:

 • doradztwo w negocjacjach umów dotyczących budowy, finansowania i funkcjonowania Autostrady A2
 • doradztwo w negocjacjach umowy na budowę Autostrady A1
 • doradztwo przy wyborze wykonawcy oraz negocjacjach umowy na wdrożenie Krajowego Systemu Poboru Opłat (ViaTOLL)
 • szereg spraw spornych o znacznej wartości

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w doradztwie przy największych w Polsce projektach infrastrukturalnych, jak chociażby te związane z organizacją EURO 2012. Zespół ma na swoim koncie również doradztwo dla wielu polskich miast przy znaczących lokalnych inwestycjach, jak np. Nowe Centrum Łodzi czy rozbudowa warszawskiego metra.