Warehouses in Central Poland attract robust interest

Polish version below.

Global real estate advisory firm Cresa has published a report “Occupier Insight: Industrial and Warehouse Market in Q3 2018”. According the report’s latest data, Poland’s vacancy is at a record low of 4.3% (down by 0.9 pp compared to September 2017). With new supply continually on the rise, Poland’s warehouse and industrial stock has already surpassed the 15 million sqm mark. 

Central Poland stands out against other regions in terms of new supply which topped 253,000 sqm in Q3 2018. The region’s leasing activity hit 134,000 sqm while its vacancy rate stood at just 1.5%. There is currently nearly 600,000 sqm of modern warehouse and industrial space under construction. 

“Benefiting from its strategic location, availability of motorways and expressways, and cross-docking terminals in Łódź and Kutno, Central Poland attracts strong interest of logistics, retail and e-commerce operators. The volume of warehouse space under construction rose by 57.2% on the same period in 2017. Despite the robust occupier interest in the region, nominal rents remain flat at EUR 2.60-3.60 per sqm,” says Jowita Spiżarska, Advisor, Industrial and Warehouse Department, Cresa Poland. 

Nearly all regions in Poland are thriving. The development pipeline stands at 2.1 million sqm. The volume of transaction activity rose in Q3 2018 by 9% compared to the same period last year. 

Given the transaction volumes in 2013-2017, the strongest average annual occupier activity was recorded in Warsaw (802,800 sqm), Upper Silesia (538,000 sqm) and Central Poland (478,200 sqm). Compared to the average regional volumes, the highest increases in leasing transactions in Q3 2018 were in Eastern Poland (277%), Krakow (179%) and Central Poland (128%). 

The rapid growth of e-commerce, including online retail sales, is driving demand for logistics space and services of logistics operators and couriers. 

As in previous years, new leases accounted for the biggest share of total take-up (66%). Renegotiations made up 20% of all deals. 

“The warehouse market is expected to continue to expand in the upcoming years, driven by robust occupier interest and the economy powering ahead. The growth momentum could be somewhat slowed down only by rising development and general contractor costs and labour shortages due to strong demand for construction services coming from all real estate market segments in Poland,” says Tom Listowski, Partner, Head of Industrial and Warehouse, CEE, Cresa. 

View the report in Polish here

Ogromne zainteresowanie magazynami w Polsce Centralnej 

Międzynarodowa firma doradcza Cresa opublikowała raport „Occupier Insight: Rynek magazynowo-produkcyjny w III kwartale 2018 roku”. Według najnowszych danych wskaźnik pustostanów w Polsce jest rekordowo niski i wynosi zaledwie 4,3% (spadek w porównaniu z wrześniem 2017 r. o 0,9 p.p.). Podaż nowej powierzchni wciąż rośnie, dzięki czemu zasoby powierzchni magazynowo-produkcyjnej przekroczyły już 15 mln mkw.

Polska Centralna wyróżnia się na tle innych regionów pod względem wysokiej podaży, która przekroczyła w trzecim kwartale 253 tys. mkw. Umowy najmu podpisano na 134 tys. mkw., a poziom pustostanów wynosi zaledwie 1,5%. W budowie w tym regionie znajduje się prawie 600 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowo-produkcyjnej. 

„Strategiczne położenie, dostępność autostrad oraz tras szybkiego ruchu, a także obecność terminali przeładunkowych w Łodzi i Kutnie sprawiają, że Polska Centralna cieszy się dużym zainteresowaniem wśród firm z sektora logistycznego, handlowego, a także e-commerce. Wolumen powierzchni magazynowej będącej w budowie wzrósł o 57,2% względem analogicznego okresu w 2017 roku. Pomimo ogromnego zainteresowania tym regionem, czynsze nominalne pozostają na stabilnym poziomie 2,60-3,60 euro za mkw.” – mówi Jowita Spiżarska, Doradca w dziale powierzchni magazynowo-produkcyjnych w firmie Cresa Polska.

W dobrej kondycji są niemal wszystkie regiony w Polsce. Łącznie w budowie znajduje się 2,1 mln mkw. Wolumen transakcji w trzecim kwartale 2018 roku wzrósł o 9% w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim.

Uwzględniając wolumeny transakcji z lat 2013-2017, największą średnioroczną aktywnością najemców charakteryzowała się Warszawa (802.800 mkw.), Górny Śląsk (538.000 mkw.) i Polska Centralna (478.200 mkw.). W III kw. 2018 r. najwięcej powierzchni w stosunku do średniej z poszczególnych regionów wynajęto w Polsce Wschodniej (277%), Krakowie (179%) i Polsce Centralnej (128%). 

Dynamiczny rozwój branży e-commerce, w tym sprzedaż online w sklepach internetowych oraz sieciach handlowych, jest przyczyną zwiększenia zapotrzebowania na powierzchnię logistyczną oraz usług operatorów logistycznych i firm kurierskich.

Podobnie jak w latach ubiegłych na rynku transakcyjnym najmu dominowały nowe umowy (66% wolumenu). Duży udział miały również renegocjacje umów najmu (20%). 

– Olbrzymie zainteresowanie najemców oraz rozpędzona gospodarka pozwalają przypuszczać, że rynek powierzchni magazynowych jeszcze przez kilka najbliższych lat będzie notował wzrosty. Tempo rozwoju mogą tylko częściowo ograniczyć rosnące koszty budowy, koszty prac generalnych wykonawców i ich możliwości zasobowe, spowodowane dużym popytem na usługi budowlane, który zgłaszają w tej chwili wszystkie segmenty rynku nieruchomości w Polsce – mówi Tom Listowski, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie Cresa.

Przeczytaj cały raport tutaj.