Rekordowa ilość powierzchni magazynowej w budowie

English version below

Według najnowszego raportu międzynarodowej firmy doradczej Cresa Polska „Occupier Insight Q1 2019”, pierwszy kwartał tego roku był kolejnym bardzo udanym okresem na rynku magazynowo-przemysłowym w Polsce. Zasoby istniejącej powierzchni wzrosły do blisko 16,5 mln mkw. Rynek ten utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu, czego potwierdzeniem jest rekordowa ilość powierzchni w budowie (2,16 mln mkw.).

Od stycznia do marca 2019 roku odnotowano również doskonały wynik pod względem nowej podaży. Do użytku oddano 600 tys. mkw., a więc 8,1% więcej niż wyniosła średnia kwartalna w ostatnich 2 latach. Największym oddanym projektem był obiekt wybudowany pod Olsztynem dla potentata e-commerce, firmy Zalando (ponad 120 tys. mkw.), co potwierdza silną pozycję segmentu sprzedaży internetowej jako jednego z głównych generatorów popytu na powierzchnie magazynowe.

Wolumen transakcji osiągnął poziom blisko 1 mln mkw. To więcej o ponad 6% więcej niż średnia kwartalna z ostatnich trzech lat. Największym zainteresowaniem najemców cieszyły się regiony Warszawy, Polski Centralnej oraz Dolnego Śląska. Do największych transakcji pierwszego kwartału 2019 roku zaliczamy wynajęcie 59 000 mkw. przez Pantos Logistics w Panattoni Park Wrocław IX i umowę na 58 500 mkw. w P3 Mszczonów.

Wskaźnik pustostanów przekroczył 5%, aczkolwiek przez cały 2018 rok utrzymywał się poniżej tego poziomu i w porównaniu z czwartym kwartałem 2018 roku wzrósł o 0,4 p.p. do 5,3%. Regionami z największym odsetkiem wolnej powierzchni magazynowej jest region Białegostoku (36,0%) – jedna z najnowszych lokalizacji na mapie powierzchni magazynowej w Polsce z zasobami wynoszącymi 40 000 mkw. – oraz okolice Poznania (8,4%).

– Perspektywy rozwoju rynku wyglądają nadal bardzo obiecująco, a szanse przeważają nad potencjalnymi zagrożeniami zewnętrznymi. Obserwowany w ostatnich kilku latach wzrost kosztów realizacji inwestycji spowalnia, ale deweloperzy nieco ostrożniej podchodzą do planowania terminów oddawania do użytku nowych obiektów – mówi Tom Listowski, Partner, Dyrektor działu powierzchni magazynowych i przemysłowych na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie Cresa.

– Duża dynamika rynku zachęca inwestorów z całego świata do lokowania kapitału w generujących przychody nieruchomościach magazynowo-przemysłowych w Polsce. Najlepsze stopy kapitalizacji osiągnęły już poziom 6,5%, ale mogą ulegać dalszej kompresji ze względu na silny popyt inwestycyjny na tę klasę aktywów. Przewidujemy, że dobre nastroje wśród inwestorów utrzymają się w całym 2019 roku i że podobnie jak w ubiegłym roku znaczna liczba transakcji będzie miała charakter portfelowy – mówi dr Bolesław Kołodziejczyk, Dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska.

 

Raport po polsku

 

Record volume of space under construction on Polish industrial market

According to the latest Cresa Poland report: „Occupier Insight Q1 2019”, the first quarter of 2019 was another very strong period for the Polish warehouse and industrial market, as total stock reached close to 16.5 million sqm. The market continues to expand with a record volume of space under construction: 2.16 million sqm.

January-March 2019 also saw a high volume of new supply with 600,000 sqm delivered to the market, which represented an 8.1% increase on the quarterly average for the last two years. The largest completion was the project developed near Olsztyn for e-commerce giant Zalando (more than 120,000 sqm), which is confirmation of this sector being a key driver behind the demand for warehouse space.

Warehouse and industrial take-up hit nearly 1 million sqm (over 6% more than the quarterly average over the last three years) with the strongest leasing activity recorded in Warsaw, Central Poland and Lower Silesia. The largest transactions in Q1 2019 included 59 000 sqm leased by Pantos Logistics in Panattoni Park Wrocław IX and 58 500 sqm leased in P3 Mszczonów.

The vacancy rate edged above 5%. Although it remained below that level throughout 2018, it rose by 0.4 pp to 5.3% com­pared to Q4 2018. The highest warehouse vacancy rates are in the Białystok region (36.0%) which is one of the newest locations on the Polish industrial map with stock at 40 000 sqm and Poznań (8.4%).

“The growth outlook remains very positive for the market and opportunities more than offset potential external threats. The continued rise in construction costs witnessed over the last couple of years appears to be easing however developers are slightly more cautious regarding delivery dates for newly constructed schemes,” says Tom Listowski, Partner, Head of Industrial & Warehouse, CEE, Cresa.

“Given the strong market dynamics, capital sources from around the global are targeting income producing warehouse and production properties in Poland. Prime yields currently stand at 6.5%, which may see further compression due to the high demand for investments in this asset class. We expect investor confidence to remain strong throughout 2019 and, as witnessed last year, see a considerable number of portfolio sales,” says Bolesław Kołodziejczyk, PhD, Head of Research & Advisory, Cresa Poland.

 

Raport po angielsku