Coca-Cola HBC Polska po raz kolejny wśród liderów Rankingu Odpowiedzialnych Firm w Polsce

Coca-Cola HBC Polska, partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, laureatem
2. miejsca oraz liderem sektora FMCG w 13. Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Nagrodę wręczono podczas gali, która odbyła się w auli Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. (link do rankingu http://rankingodpowiedzialnychfirm.pl/ )

Ranking Odpowiedzialnych Firm to podsumowanie stanu wiedzy, świadomości i zaangażowania firm w działania w zakresie odpowiedzialnego biznesu. Organizacje, które przystępują do plebiscytu są oceniane pod kątem odpowiedzialnego prowadzenia biznesu, odpowiedzialnych relacji (wewnętrznych oraz z otoczeniem społecznym i przyrodniczym), zrównoważonego rozwoju, a także odpowiedzialnych innowacji w zakresie jakości życia zawodowego, rozwoju społecznego i wpływu na środowisko.

W tym roku do rankingu zgłosiło się ponad 200 firm w 5 kategoriach, które swoje działania udokumentowały w ankiecie liczącej łącznie ponad 40 pytań z 4 kluczowych obszarów. Maksymalną liczbę punktów i tym samym pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zajęła Polpharma i BNP Paribas, drugie miejsce w tej kategorii zajęła firma Coca-Cola HBC ex equo z Santander Bank Polska oraz Orange Polska SA w zestawieniu ogólnym. CC HBC jest także nr 1 wśród odpowiedzianych firm sektora FMCG.

Zrównoważone podejście do prowadzenia biznesu jest na stałe wpisanym elementem kultury organizacyjnej Coca-Cola. Wyróżnienie w Rankingu Odpowiedzialnych Firm to efekt wieloletnich wysiłków wszystkich naszych kolegów i koleżanek w firmie. To właśnie dzięki ich codziennej pracy, determinacji i nieszablonowemu podejściu, Coca-Cola w Polsce od lat definiuje swój wpływ na otoczenie poprzez działania w różnych obszarach – tych, które dotyczą środowiska i społeczeństwa, ale także procesów produkcji,  łańcucha dostaw czy współpracy z partnerami. Cieszymy się, że nasze praktyki są doceniane przez niezależne organizacje oraz mogą stać się inspiracją dla całej branży. - powiedziała Katarzyna Borucka, dyrektor ds. Public Affairs i Komunikacji Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie

Jak przyznaje Irena Pichoła, Partner, Sustainability Consulting Leader Central Europe, Deloitte: „Coraz większe oczekiwania konsumentów, presja regulacyjna, ale i dużo większa świadomość społeczna, w tym zarządów wyraźnie zwiększa wagę tego typu działań. Coca-Cola to jedna z tych firm, które konsekwentnie prezentuje swoje podejście w zakresie relacji ze społecznością lokalną, pracownikami, odpowiedzialności oraz zrównoważonego rozwoju, zajmując czołowe miejsca w kolejnych edycjach Rankingu od 2008 roku.”

Jednak odpowiedzialność biznesu to przede wszystkim podejmowanie coraz poważniejszych wyzwań społecznych i ekologicznych. Jak przyznaje Bolesław Rok, prof. dr hab. Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademii Leona Koźmińskiego Akademii Leona Koźmińskiego: „Świadomość wszystkich interesariuszy rośnie. Dziś, klienci, pracownicy czy partnerzy, dzięki coraz łatwiejszemu dostępowi do informacji, mogą w każdej chwili zweryfikować, czy skala wprowadzanych zmian jest adekwatna do skali oddziaływania danej firmy. A im większa firma, tym większa odpowiedzialność.”

 „Firmy (te wielkie, średnie i małe) są nieodłączną częścią ekosystemu społecznego i to predestynuje je do wywierania pozytywnego wpływu. Choćby dlatego, że ich powodzenie zależy na przykład od kapitału społecznego, w tym od stopnia kwalifikacji, zamożności czy kompetencji. Ponieważ młodzi, są nie tylko pracownikami firm takich jak nasza, ale również konsumentami dóbr i usług, przez nie wytwarzanych. Takie rozumienie, skłoniło nas do angażowania się w partnerstwa międzysektorowe z Fundacją Nasza Ziemia i Fundacją Sukces Pisany Szminką oraz realizowania w ten sposób przedsięwzięć ważnych dla otoczenia. Tym bardziej cieszymy się i mamy ogromną satysfakcję z tego, że nasze zaangażowanie jest zauważane i doceniane”. – mówi Krzysztofa Bełz, kierownik ds. relacji zewnętrznych i CSR w Coca-Cola HBC Polska.

Ranking Odpowiedzialnych Firm to organizowane od 2007 roku zestawienie spółek działających w Polsce, ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach CSR pomiędzy firmami i branżami. Ranking opracowywany jest przez prof. Bolesława Roka z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego, we współpracy z Jarosławem Horodeckim. Zestawienie publikowane jest przez Dziennik Gazetę Prawną, partnerem merytorycznym rankingu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a weryfikuje go firma Deloitte.

O FIRMACH SYSTEMU COCA-COLA:

System firm Coca‑Cola w Polsce składa się z dwóch spółek: Coca‑Cola Poland Services Sp. z o.o. oraz Coca‑Cola HBC Polska Sp. z o.o. Coca‑Cola Poland Services jest spółką zależną The Coca‑Cola Company, właściciela wiodących marek napojów bezalkoholowych, obecnych w ponad 200 krajach świata. Coca‑Cola HBC Polska to oddział Coca‑Cola Hellenic Bottling Company, będącej pod względem sprzedaży drugim na świecie rozlewcą napojów The Coca‑Cola Company, docierającym do ponad 590 milionów konsumentów. Wśród marek dostępnych na naszym rynku figurują: Coca‑Cola, Coca‑Cola Zero Cukru, Coca‑Cola Lime, Fanta, Sprite, Kinley Tonic, napój energetyzujący Burn, napój izotoniczny Powerade, soki, nektary i napoje owocowe Cappy, wody mineralne Kropla Beskidu, Kropla Delice oraz herbaty mrożone Fuzetea. Firmy z systemu Coca‑Cola są liderem na polskim rynku napojów bezalkoholowych i zatrudniają ponad 2 015 osób. Od 2012 r. firmy zainwestowały w Polsce 728 mln zł. 92% produktów Coca‑Cola dostępnych na polskim rynku produkowanych jest w polskich fabrykach, zaś 74% każdej złotówki wydanej na napoje Coca-Coli w Polsce zostaje w kraju.