CMS once again ranked as number one M&A law firm in Poland

Polish version below.

In 2018 CMS again advised on more M&A deals than any other firm in Poland, taking the top spot in a recently published Mergermarket ranking.

Clients chose the Warsaw transaction team for M&A transactions on the Polish market twice as many times as the second-ranked law firm in this years’ Mergermarket listing. In 2018, CMS transaction lawyers supported clients in a total of 18 deals.

Our lawyers’ involvement in the largest number of deals closed in recent years is the best proof of our teams’ very high skills and strong market position. The experience we gained in nearly 20 new deals will be extremely valuable to our clients in subsequent acquisitions,” says Marek Sawicki, Partner leading the CMS transaction team in Poland.

CMS was also the most frequently chosen M&A advisor across CEE. The region’s teams were involved in a total of 35 transactions, which attests to the firm’s strong standing in the region.

Last year in Poland, CMS lawyers advised on the sale of Polish cableway operator PKL S.A. by Mid Europa Partners, the acquisition of Emperia Holding S.A., owner of the Stokrotka grocery chain, by Maxima Grupe, combined with the company’s subsequent delisting, the acquisition of Concordia Insurance group companies by Generali. CMS has also worked for private equity funds such as Abris Capital Partners, V4C, Coast2Coast, and Advent International.

CMS is also the unchallenged leader in terms of the number of deals handled in 2018 in Germany and in German-speaking countries generally (Germany, Austria and Switzerland). These countries are simultaneously the home markets for a large group of investors making acquisitions in Poland as well as significant target markets for Polish businesses seeking to expand their operations abroad.

The CMS transaction team in Poland currently consists of 30 lawyers and is regarded as one of Poland’s leading practices by international ranking agencies Chambers & Partners and Legal 500 (second position in the listings). Marek Sawicki, Partner leading the Warsaw team, is graded by Chambers & Partners in the highest Band 1 in individual rankings in the Private Equity category. CMS is also recognised as one of Poland’s best law firms in PE (Band 2) and the best law firm in CEE in the Corporate/M&A category (Band 1).

 

Kancelaria CMS ponownie numerem jeden na rynku M&A w Polsce i w Europie Środkowo -Wschodniej

Kancelaria CMS po raz kolejny doradzała przy największej liczbie transakcji fuzji i przejęć zawartych w Polsce w minionym roku, zajmując pierwszą pozycję w opublikowanym w tym tygodniu rankingu firmy analitycznej Mergermarket.

Warszawski zespół transakcyjny był wybierany przez klientów do obsługi M&A na polskim rynku aż dwa razy częściej niż kolejna firma prawnicza klasyfikowana w tegorocznym zestawieniu Mergermarket. Prawnicy transakcyjni CMS w Polsce wspierali klientów w sumie przy 18 transakcjach w 2018 r.

Udział naszych prawników w największej liczbie transakcji zamykanych w ostatnich latach jest najlepszym dowodem najwyższych kompetencji naszego zespołu oraz jego mocnej pozycji rynkowej. Co więcej, nasze doświadczenie z kolejnych prawie 20 transakcji możemy zaoferować naszym klientom przy nowych przejęciach” – podkreśla Marek Sawicki, partner zarządzający zespołem transakcyjnym CMS w Polsce.

Firma prawnicza CMS była także najczęściej wybieranym doradcą prawnym w zakresie M&A na rynkach Europy Środkowo – Wschodniej. Regionalny zespół CMS pracował w sumie przy 35 transakcjach, co potwierdza mocną pozycję kancelarii w naszym regionie.

W Polsce w ostatnim roku prawnicy CMS doradzali m.in. przy takich transakcjach jak sprzedaż PKL S.A. przez Mid Europa Partners, zakup Emperia Holding S.A., właściciela sieci sklepów Stokrotka przez Maxima Grupe, powiązany z późniejszym delistingiem spółki, nabycie podmiotów z grupy Concordia Ubezpieczenia przez Generali. CMS pracowała także dla funduszy private equity, w tym m.in. Abris Capital Partners, V4C, Coast2Coast, czy Advent International.

CMS zajmuje także mocną pierwszą pozycję pod względem liczby transakcji obsłużonych w 2018 r. w Niemczech, a także krajach niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria i Szwajcaria). Co istotne, są to rynki z których pochodzi znaczna część zagranicznych inwestorów dokonujących przejęć w Polsce, jak i kierunki interesujące pod kątem ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw.

Zespół transakcyjny CMS w Polsce liczy obecnie ponad 30 prawników i uznawany jest za jedną z wiodących praktyk w Polsce w międzynarodowych rankingach Chambers & Partners oraz Legal 500 (druga pozycja w zestawieniach). Marek Sawicki, partner zarządzający zespołem w Warszawie, zakwalifikowany został przez Chambers & Partners do najwyższej grupy Band 1 w ramach nominacji indywidualnych w kategorii Private Equity. Również w kategorii PE, kancelaria CMS uznawana za jedną z najlepszych firm prawniczych w Polsce (Band 2) oraz najlepszą firmę prawniczą w Europie Środkowo – Wschodniej w kategorii Corporate/M&A (Band 1).