Advocacy

AmCham Poland speaks for American companies operating in Poland on the issues of investment, trade, public procurement, environment, and competitiveness. Our aim is to ensure a growth-oriented business and investment climate in Poland. AmCham provides a platform for discussion and debate on the legal environment in Poland and takes active part in the legislative process. The organization’s advocacy work includes cooperation with the public sector and other business organizations; the monitoring and analyzing of Polish and EU legislation; preparing position papers, policy statements and legal opinions; collaboration with member company government relations managers; and participation in rule-making.

AmCham Polska jest głosem firm amerykańskich w Polsce na temat inwestycji, handlu, zamówień publicznych, środowiska i konkurencyjności. Działamy na rzecz ulepszenia klimatu inwestycyjnego w Polsce. Nasza organizacja zapewnia platformę do debaty o otoczeniu prawnym i biznesowym w Polsce. Współpracujemy z sektorem publicznym i organizacjami biznesowymi, monitorujemy i analizujemy polskie przepisy prawne oraz przepisy prawne Unii Europejskiej, przygotowujemy stanowiska i opinie prawne, współpracujemy z osobami zajmującymi się relacjami z administracją publiczną w naszych firmach członkowskich, a także uczestniczymy w procesie legislacyjnym.