Witold Sławiński heads tech & industrial engineering practice at Wierzbowski Eversheds Sutherland

Polish version below. 

 

In January 2019 Witold Sławiński became the head of the tech & industrial engineering practice at Wierzbowski Eversheds Sutherland. He specializing in legal support for development processes and construction contracts for firms from the construction sector, particularly the building automation segment. Under his leadership, the team will focus on advising on major infrastructure projects and projects involving the application of new technologies in industry, construction and energy.

 

For over a decade Witold Sławiński has advised manufacturers, suppliers and contractors from numerous sectors of the economy, supporting them in strategic projects and advising on business negotiations, commercial contracts, and dispute resolution. He has particular experience working for clients from the sectors of industrial automation, heating, cooling, electricity, environmental protection and new technologies.

He has many years of experience advising on public procurement projects for construction of roads and stadiums, and in proceedings before the National Appeal Chamber. Among other matters, he has advised on proceedings for award of contracts for selection of technical and economic advisers on motorway projects in Poland, and on the design and execution of sections of the A2 and A4 motorways to meet toll expressway standards. He was involved in preparing and conducting proceedings for selection of the contractor for the National Toll Collection System.

He serves as vice president of ASEMEA—the European Society for Better Business Relations with Asia, the Middle East and Africa.

Witold Sławiński is a law graduate of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin and earned an LL.M. in international and comparative law at Chicago–Kent College of Law, Illinois Institute of Technology.

He was affiliated with the firm in 2007–2013 and rejoined the firm in 2018 as Counsel.

According to Krzysztof Wierzbowski, Senior Partner at Wierzbowski Eversheds Sutherland, creating a separate tech & industrial engineering practice last year was a natural consequence of the growth in the services the firm has offered for years, providing comprehensive advice on public procurement law, working on complex development ventures, construction and engineering projects involving the growth of infrastructure and more broadly the digital transformation. “I am confident that Witold Sławiński’s knowledge and experience will enable us to successfully expand this practice and comprehensively support our clients facing the challenges of implementing the concept of Industry 4.0,” said Krzysztof Wierzbowski.

 

 

Witold Sławiński szefem praktyki technologii i inżynierii przemysłowej w Wierzbowski Eversheds Sutherland

 

W styczniu 2019 roku Witold Sławiński awansował na szefa praktyki technologii i inżynierii przemysłowej. Jest adwokatem specjalizującym się w obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych i kontraktów dla firm sektora budowlanego, w szczególności podmiotów z branży automatyki budynkowej. Praktyka pod jego kierownictwem będzie skupiać się na doradztwie przy realizacji dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz projektów związanych z zastosowaniem nowych technologii w przemyśle, budownictwie i energetyce.

 

Witold Sławiński od kilkunastu lat doradza producentom, dostawcom i wykonawcom z wielu sektorów gospodarki, wspierając ich w strategicznych projektach, doradzając w negocjacjach biznesowych, zawieraniu umów handlowych oraz rozwiązywaniu spraw spornych. Wyróżnia go szczególne doświadczenie w pracy dla podmiotów z sektora automatyki przemysłowej, chłodniczego, ciepłownictwa, energetyki, ochrony środowiska oraz nowych technologii.

Ma wieloletnią praktykę w doradztwie przy projektach dotyczących zamówień publicznych związanych z budową infrastruktury drogowej i stadionów oraz w postępowaniach przed KIO. Obsługiwał m.in. postępowania o udzielenie zamówienia na wybór doradców technicznych i ekonomicznych przy projektach autostradowych w Polsce. Doradzał w zakresie projektowania i dostosowania odcinków autostrad A2 i A4 do standardów autostrady płatnej. Brał udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na wybór wykonawcy Krajowego Systemu Poboru Opłat.

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ASEMEA – Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Relacji i Współpracy Gospodarczej z Krajami Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Jest absolwentem prawa na UMCS w Lublinie. Ukończył podyplomowe studia LL.M. z zakresu prawa międzynarodowego i porównawczego w Chicago–Kent College of Law, Illinois Institute of Technology.

Witold Sławiński z kancelarią związany był już w latach 2007-2013. W 2018 jako Counsel ponownie dołączył do zespołu.

Jak podkreśla Krzysztof Wierzbowski, Senior Partner Wierzbowski Eversheds Sutherland, wyodrębnienie praktyki technologii i inżynierii przemysłowej, jakie miało miejsce w minionym roku, było naturalną konsekwencją rozwoju usług, jakie kancelaria świadczy od lat, zapewniając kompleksowe doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych, pracując przy złożonych przedsięwzięciach inwestycyjnych, projektach budowlanych i inżynieryjnych związanych z rozwojem infrastruktury i szeroko rozumianą transformacją cyfrową. – Jestem przekonany, że wiedza i doświadczenie Witolda Sławińskiego pozwolą nam z sukcesem rozwijać praktykę i kompleksowo wspierać naszych klientów w obliczu wyzwań związanych z wdrożeniem idei Przemysłu 4.0.  – dodaje Krzysztof Wierzbowski.