CMS with a new regulatory team leader in the finance sector

Polish version below. 

CMS continues to strengthen its offer for the financial sector by enhancing its regulatory team within the banking and finance practice. Marek Trzos-Rastawiecki, attorney-at-law with almost 16 years’ experience in advising on regulatory matters in the financial sector, has just joined as the leader of the financial sector’s regulatory team.

 

Marek Trzos-Rastawiecki specialises in regulatory matters and matters related to concluding derivative transactions. Acting for international law firms for the last 15 years, he has been advising Polish and foreign banks in the scope of banking and investment regulations, transactions on derivative financial instruments and capital market law. He has implemented MiFID, MiFID 2 and EMIR regulations in banks and brokerage houses. His experience also includes advising investment funds. He previously worked for Dentons (since 2007) and in the years 2003-2007 he worked for Clifford Chance.

 

As CMS counsel, Marek Trzos-Rastawiecki will expand the regulatory advice offer within the banking and finance department managed by Michał Mężykowski. The team is currently made up of 22 lawyers specialising in financial market advice, and in particular in acquisition finance, corporate finance, real property market financing, export financing and project finance type financing. Furthermore, the team is experienced in bond issues, acquiring portfolios of receivables, restructuring matters and in regulatory aspects.

 

Kancelaria CMS z nowym liderem zespołu regulacyjnego ds. sektora finansowego

 

Kancelaria CMS wzmacnia ofertę dla sektora finansowego, powiększając zespół regulacyjny działający w ramach praktyki bankowości i finansów. Z początkiem czerwca br. jako lider zespołu regulacyjnego ds. sektora finansowego do kancelarii dołączył Marek Trzos – Rastawiecki, radca prawny z blisko 16-letnim doświadczeniem w doradztwie regulacyjnym w sektorze finansowym.

 

Marek Trzos – Rastawiecki specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych oraz związanych z zawieraniem transakcji pochodnych. Przez ostatnie 15 lat z ramienia międzynarodowych kancelarii doradzał na rzecz polskich i zagranicznych banków w zakresie regulacji bankowych oraz inwestycyjnych, transakcji na pochodnych instrumentach finansowych oraz prawa rynków kapitałowych. Przeprowadzał w bankach oraz domach maklerskich wdrożenia regulacji MiFID, MiFID 2 oraz EMIR. Jego doświadczenie obejmuje także doradztwo dla funduszy inwestycyjnych. Od 2007 r. związany był z kancelarią Dentons, w latach 2003-2007 z Clifford Chance.

 

Jako counsel w kancelarii CMS, Marek Trzos-Rastawiecki będzie rozwijał ofertę doradztwa regulacyjnego w ramach zespołu bankowości i finansów kierowanego przez Michała Mężykowskiego. Zespół ten liczy obecnie 22 prawników specjalizujących się w doradztwie na rynku finansowym, w szczególności w finansowaniu akwizycyjnym, korporacyjnym, a także finansowaniach na rynku nieruchomości, finansowaniu eksportu oraz finansowaniu typu project finance. Ponadto doświadczenie zespołu obejmuje doradztwo w zakresie emisji obligacji, przy nabywaniu portfeli wierzytelności, restrukturyzacjach oraz w aspektach regulacyjnych.