Polish version below. 

This year Wierzbowski Eversheds Sutherland is celebrating its first 20 years on the Polish legal market. The firm was founded in 1998 by Krzysztof Wierzbowski and over the years become one of Poland’s leading law firms. The firm belongs to the global brand Eversheds Sutherland, with offices in 66 countries.

The past two decades have been a period of dynamic growth for Wierzbowski Eversheds Sutherland, thanks in part to the growth of Eversheds, which the firm joined in 2005. The Polish office was at the time one of just a handful in Europe. Now there are 66 offices in 32 countries worldwide—including overseas, since 2017 when Eversheds combined with the American law firm Sutherland Asbill & Brennan.

Over 20 years the firm has achieved many successes, advising on numerous groundbreaking projects shaping the Polish landscape, cityscape, and industries. Wierzbowski Eversheds Sutherland lawyers advised the Polish government in connection with hosting the EURO 2012 UEFA European Football Championship, a key element of which was completion of major infrastructure projects—stadiums and motorways. The firm worked on hundreds of cases of vital importance for the current shape of the telecommunications sector. It advised on projects connected with the growth of the IT market, including nationwide implementations. It pursued countless regulatory proceedings and many high-profile court disputes. The firm served clients who are leaders in their industries in carrying out complex international projects and expansion onto global markets. The firm has always backed innovation and supported innovators, having advised over a hundred tech startups.

“In celebrating this anniversary, we thought firstly about people, because we have had the good fortune to work with some truly exceptional ones,” said Krzysztof Wierzbowski, senior partner. “Many of the people we started this wonderful journey with us 20 years ago are still with us. We thank everyone who has contributed over the years to the development of our firm, giving their time, commitment, and heart.”

Wierzbowski added: “Our success would not be possible without our clients. Many of them have been with us since the beginning of the firm’s existence—and that means a lot to us. We thank all of our clients for their trust, fruitful cooperation, and camaraderie.”

Offering comprehensive legal advice for business, the firm focuses primarily on supporting enterprises facing the challenges of the future, advising on fundamental changes across all areas touched by digital transformation and technological development. The firm provides a full range of advice on seeking out new business models, implementing innovations, minimizing potential risks, and building the client’s identity across the digital culture.

According to Tomasz Zalewski, who has headed the firm since October 2017: “We enter the next decade full of hope and optimism, with many plans for growth. Drawing on the finest from our past will help us build our future. Technology is changing the world, forcing changes in law practice as well. Our firm came to terms with this long ago. We have excellent specialists in this area, and hundreds of projects to our credit where new technologies have played a starring role. All of this gives us a strong market position in this field, as has been confirmed numerous times in prestigious legal rankings.”

Zalewski added: “Lawmakers strive to keep up with the galloping technological changes by introducing countless new regulations. Compliance with the law is becoming an increasingly complex task, and we want to help clients in this area. But we want to ensure that even in these new times, our firm will always rely first and foremost on people and mutual trust, because technology is a tool that should not only support people but firstly bring them closer.”

The culmination of the anniversary celebrations was a gala on 27 September 2018 in the atmospheric interiors of Forteca Kręglickich in Warsaw. The firm hosted several hundred people—staff, alumni, clients, business partners, and the media.

On behalf of the firm’s partners, Krzysztof Wierzbowski and Tomasz Zalewski thanked everyone who attended the anniversary gala: “It was a pleasure and a privilege to host so many people who are important to us. We cordially salute all our friends and well-wishers. We hope that in another 10 years we will meet again with good health, an optimist outlook, and a friendly business reality.”

See the pictures from the gala of Wierzbowski Eversheds Sutherland >

 

Wierzbowski Eversheds Sutherland świętuje 20 lat działalności

Kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland obchodzi w tym roku 20-lecie istnienia na polskim rynku. Została założona w 1998 roku przez Krzysztofa Wierzbowskiego, przez lata stając się jedną z wiodących firm prawniczych w Polsce. Kancelaria należy do Eversheds Sutherland, globalnej sieci firm prawniczych, posiadającej biura w 66 krajach.

Minione dwie dekady były czasem dynamicznego rozwoju Wierzbowski Eversheds Sutherland – przyczynił się do niego również rozwój sieci Eversheds, do której kancelaria dołączyła w roku 2005. Polskie biuro było wówczas jednym z zaledwie kilku w Europie. Dziś jest ich 66 i znajdują się w 32 krajach na całym świecie. Od roku 2017 również za oceanem – po tym, jak sieć Eversheds połączyła się z amerykańską firmą prawniczą Sutherland Asbill & Brennan.  

Przez 20 lat kancelaria odniosła wiele sukcesów, doradzając przy licznych pionierskich projektach, które wpłynęły na polski krajobraz, oblicze miast i wielu gałęzi przemysłu. Prawnicy Wierzbowski Eversheds Sutherland doradzali polskiemu rządowi w związku z organizacją UEFA EURO 2012, czego kluczowym elementem była realizacja dużych projektów infrastrukturalnych – stadionów i autostrad. Kancelaria pracowała przy setkach spraw o istotnym znaczeniu dla obecnego kształtu sektora telekomunikacyjnego. Doradzała przy projektach związanych z rozwojem rynku IT, w tym wdrożeniach na skalę krajową. Prowadziła liczne postępowania regulacyjne i wiele głośnych sporów sądowych. Kancelaria wspierała firmy będące liderami w swoich branżach w realizacji złożonych międzynarodowych projektów i w ekspansji na rynki globalne. Od zawsze stawiała też na innowacje i wspierała innowatorów – firma ma na swoim koncie doradztwo dla ponad setki startupów technologicznych.

Świętując jubileusz, myślimy przede wszystkim o ludziach, bo mieliśmy szczęście pracować z naprawdę wyjątkowymi. Wiele osób, z którymi 20 lat temu wyruszyliśmy w tę wspaniałą podróż, jest z nami do dziś. Dziękujemy wszystkim, którzy na przestrzeni lat przyczyniali się do rozwoju naszej firmy, oddając jej swój czas, zaangażowanie i serce – mówi Krzysztof Wierzbowski, senior partner.

- Nasz sukces nie byłby też możliwy bez naszych klientów. Cieszymy się, że wielu z nich jest z nami od początku istnienia kancelarii – to bardzo wiele dla nas znaczy. Dziękujemy wszystkim naszym Klientom za zaufanie, owocną współpracę i sympatię – dodaje Krzysztof Wierzbowski.

Mając w swojej ofercie kompleksowe doradztwo prawne dla biznesu, kancelaria skupia się przede wszystkim na wspieraniu przedsiębiorstw wobec wyzwań przyszłości, doradzając w zakresie fundamentalnych zmian we wszystkich obszarach, które dotyka transformacja cyfrowa i rozwój technologiczny. Zapewnia pełen wachlarz usług doradczych związanych z poszukiwaniem nowych modeli biznesowych, wdrażaniem innowacji, minimalizacją potencjalnych ryzyk i budowaniem tożsamości firmy w ramach szeroko rozumianej kultury cyfrowej.

W kolejną dekadę wchodzimy pełni nadziei i optymizmu, z wieloma planami na rozwój. Chcemy budować naszą przyszłość na tym, co najlepsze w naszej przeszłości. Technologia rewolucjonizuje biznes, wymuszając zmiany również w naszej branży. Nasza kancelaria już dawno wyszła jej naprzeciw. Mamy doskonałych specjalistów w tym zakresie, a na koncie setki projektów z nowymi technologiami w roli głównej. Wszystko to daje nam silną pozycję rynkową w tym obszarze, co wielokrotnie potwierdzały również prestiżowe rankingi prawnicze – podkreśla Tomasz Zalewski, kierujący kancelarią od października 2017 roku.

Ustawodawca stara się nadążyć za galopującymi zmianami technologicznymi, wprowadzając ogrom nowych przepisów. Zgodność z prawem i szeroko rozumiany compliance staje się coraz bardziej skomplikowanym zadaniem – a my chcemy w tym pomagać. Chciałbym jednak zapewnić, że nawet w tych nowych czasach nasza kancelaria zawsze będzie oparta przede wszystkim na ludziach i wzajemnym zaufaniu, ponieważ technologia to narzędzie, które nie tylko powinno wspierać pracę ludzi, ale przede wszystkim łączyć ich ze sobą – dodaje Tomasz Zalewski.

Kulminacyjnym punktem świętowania jubileuszu była uroczysta gala, jaka odbyła się 27 września w nastrojowych wnętrzach Fortecy Kręglickich w Warszawie. Kancelaria gościła kilkaset osób – pracowników, współpracowników, alumnów, klientów, partnerów biznesowych oraz przedstawicieli mediów.

W imieniu wspólników dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli spędzić z nami ten wyjątkowy wieczór. Był to dla nas wielki zaszczyt i przyjemność gościć tak wiele bliskich nam osób. Pozdrawiamy serdecznie naszych przyjaciół i wszystkich, którzy dobrze nam życzą. Mamy nadzieję, że za kolejnych dziesięć lat spotkamy się w dobrym zdrowiu, optymistycznych nastrojach i przyjaznej rzeczywistości biznesowej – mówią Krzysztof Wierzbowski i Tomasz Zalewski. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z jubileuszowej gali Wierzbowski Eversheds Sutherland >

AmCham.Pl Quarterly

AmCham.Pl Quarterly 

AmCham.Pl Quarterly is the official publication of the American Chamber of Commerce in Poland. It is a voice for foreign investors and the business community in Poland, and it stri...

More detail

  • Gdańsk
  • Warszawa
  • Wrocław
  • Kraków & Katowice
AmCham Regional Offices
« December 2018 »
S M T W T F S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Advisory Council