Polish version below.

CMS continues to develop its offer concerning transfer pricing consulting by strengthening the team with an expert with over 14 years of market experience. At the beginning of September this year Bartłomiej Wajda joined CMS, who as a counsel will head the transfer pricing practice within the tax team.

Bartłomiej Wajda, a Polish Certified Tax Advisor, for the last 12 years has worked in the tax teams of PwC, EY and KPMG, where he advised the largest Polish and international capital groups in the field of transfer pricing. He specialises in: the structuring of intra-group transactions and designing transfer pricing policies, verification of business restructurings (incl. exit fee payments), drafting transfer pricing documentation (Local file/Master file), and valuation of different flows (including benchmarking studies for tangible, intangible and financial transactions). Furthermore, Bartłomiej took part in negotiations of unilateral and bilateral advance pricing arrangements, MAP proceedings and in numerous tax audits concerning transfer pricing issues.

Bartłomiej is also experienced in profit allocation to permanent establishments, analyses of intangible transactions and supporting their business substance. In his professional career, he has supported clients from various sectors, including: automotive, FMCG, finance, electronics and pharmaceuticals.

"As CMS, we have been supporting clients in the field of transfer pricing for a long time, and now with the strengthening of the practice, we would like to offer our clients a dedicated team of fully specialised experts" - emphasises Andrzej Pośniak, partner managing CMS’s tax practice in Poland and in Central and Eastern Europe. “Advising on transfer pricing is another element – after strengthening our offer in the area of tax proceedings and M&A transactions – of our strategy to develop tax services in Poland and in the region”.

Another recent addition to the team is Radosław Byczyk, who has provided advisory services on transfer pricing to clients for almost 8 years. He specialises in international tax structures, including transfer pricing models for transactions carried out by taxpayers, as well as preparing transfer pricing policies. Radek also has extensive experience in preparing transfer pricing documentation and benchmarking studies (during his career he has prepared several hundred sets of documentation and analyses for various types of transactions). Before joining CMS, he worked for Polish and international (“Big Four”) consulting firms.

The CMS tax team was also recently strengthened by Paulina Karpińska-Huzior, a tax advisor and advocate, responsible for supporting clients in tax and penal tax proceedings, and Małgorzata Sajkiewicz, an advocate specializing in the tax aspects of M&A transactions.

 

Kancelaria CMS stawia na rozwój doradztwa w zakresie cen transferowych

Kancelaria CMS konsekwentnie rozwija ofertę doradztwa w zakresie cen transferowych, wzmacniając zespół ekspertem z ponad 14-letnim doświadczeniem rynkowym. Wraz z początkiem września br. do CMS dołączył Bartłomiej Wajda, który jako counsel pokieruje praktyką cen transferowych w ramach zespołu podatkowego kancelarii.

Bartłomiej Wajda, doradca podatkowy, przez ostanie 12 lat związany był z działami podatkowymi PwC, EY oraz KPMG, gdzie doradzał największym polskim i międzynarodowym grupom kapitałowym w zakresie cen transferowych. Do obszaru specjalizacji Bartka należy w szczególności: modelowanie transakcji wewnątrzgrupowych i kształtowanie polityki cen transferowych, analiza przeprowadzanych restrukturyzacji (w tym zasadności wypłaty –tzw. „exit fee” i jej wysokości), przygotowywanie dokumentacji cen transferowych (Local file/Master file) oraz wycena transakcji (w tym opracowywanie analiz porównawczych dla transakcji towarowych, licencyjnych, usługowych oraz finansowych). Ponadto, Bartek wspiera klientów w negocjacjach jednostronnych i dwustronnych uprzednich porozumień cenowych (APA), a także w postępowaniach w zakresie procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP) oraz w licznych kontrolach podatkowych w obszarze cen transferowych.

Bartek posiada również doświadczenie w obszarze zagadnień związanych z alokacją zysku do zakładu zagranicznego (PE) oraz analizą transakcji niematerialnych wraz z uzasadnieniem ich substancji biznesowej.

W swojej karierze zawodowej wspierał klientów z rożnych sektorów, m.in. z branży motoryzacyjnej, FMCG, finansowej, elektronicznej oraz farmaceutycznej.

"Jako CMS od dawna wspieramy klientów w zakresie cen transferowych, teraz wraz ze wzmocnieniem praktyki, pragniemy zaoferować klientom dedykowany zespół w pełni wyspecjalizowanych ekspertów" - podkreśla Andrzej Pośniak, partner zarządzający praktyką podatkową CMS w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. „Doradztwo w zakresie cen transferowych to kolejny element - po wzmocnieniu naszej oferty w zakresie postępowań podatkowych i transakcji M&A - naszej strategii rozwoju usług podatkowych w Polsce i w regionie”.

W ostatnim czasie kancelaria CMS pozyskała także Radosława Byczyka, który od blisko 8 lat doradza klientom w zakresie cen transferowych. Specjalizuje się w tworzeniu oraz opiniowaniu międzynarodowych struktur podatkowych, w tym modeli cen transferowych dla transakcji realizowanych przez podatników, a także opracowywaniu polityk cen transferowych. Radek posiada również bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji cen transferowych oraz analiz porównawczych (w swojej dotychczasowej karierze przygotował kilkaset dokumentacji oraz analiz dla zróżnicowanych typów transakcji). Przed rozpoczęciem współpracy z CMS pracował zarówno w polskich firmach doradczych, jak również w międzynarodowych, należących do tak zwanej „Wielkiej czwórki". 

Zespół podatkowy CMS wzmocniły także ostatnio Paulina Karpińska–Huzior, doradca podatkowy i adwokat, odpowiedzialna za wsparcie klientów w zakresie postępowań podatkowych i karno – skarbowych, oraz Małgorzata Sajkiewicz, adwokat, specjalizująca się w zakresie podatkowych aspektów transakcji M&A.

Praktyka podatkowa CMS zarządzana przez ostanie 2 lata przez Andrzeja Pośniaka, partnera i doradcę podatkowego, jest jednym z największych zespołów prawników podatkowych funkcjonujących w ramach międzynarodowych kancelarii na polskim rynku.  Prawnicy podatkowi CMS wspierają klientów w pełnym zakresie doradztwa podatkowego, w tym m.in. w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi, podatkiem VAT, CIT, PIT, w zakresie kontroli i postępowań podatkowych, aspektów podatkowych struktur joint venture/konsorcjum, planowania podatkowego i korporacyjnego na potrzeby transakcji międzynarodowych, restrukturyzacji firm międzynarodowych, jak również transakcji połączeń i przejęć. Praktyka podatkowa CMS wspiera również inne zespoły kancelarii ekspertyzą podatkową, ale przede wszystkim posiada własne bogate doświadczenie i historię unikalnych w skali naszego rynku projektów, z których większość to zlecenia pozyskane niezależnie od prac wykonywanych przez inne zespoły kancelarii.  Doświadczenie zespołu obejmuje także doradztwo dla inwestorów zagranicznych planujących nowe inwestycje w Polsce i w Europie Środkowo – Wschodniej oraz doradztwo prawno–podatkowe w transakcjach M&A zarówno po stronie kupujących, sprzedających, jak i firm ubezpieczeniowych (W&I) zapewniających zabezpieczenie ryzyk w transakcjach M&A.

AmCham.Pl Quarterly

AmCham.Pl Quarterly 

AmCham.Pl Quarterly is the official publication of the American Chamber of Commerce in Poland. It is a voice for foreign investors and the business community in Poland, and it stri...

More detail

  • Gdańsk
  • Warszawa
  • Wrocław
  • Kraków & Katowice
AmCham Regional Offices
« November 2018 »
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Advisory Council