Polish version below. 

Gdansk, 5 September 2018 – Office supply on the Tricity market keeps breaking new records with the average annual growth at 9% for the last five years. Tricity is currently Poland’s third-largest regional office market (excluding Warsaw) and continues to strengthen its position.

“Tricity is more and more effectively taking advantage of its port facilities. The highest concentration of office development activity is in Gdansk Oliwa, but developers are likely to shift their focus next year to other areas of Gdansk and Gdynia. Tricity, which provides a unique climate and lifestyle, attracts many companies and guarantees an excellent business environment for global corporations opening shared services centres in the region, and is a hub for the IT sector,” said Bartek Włodarski, Partner, Head of the Office Department, Corporate Solutions, Cresa Poland.

The Tricity office market after H1 2018

According to “Occupier Economics: Office Market in Tricity, H1 2018”, the latest report prepared by Cresa Poland, Tricity’s office market comprises 747,000 sqm, which represents a rise of more than 15% year-on-year compared to an increase of approximately 5% for Warsaw. With its 45,700 sqm of office space, Olivia Star accounted for the biggest share of this year’s supply. As in the case of other office projects in Tricity, Olivia Star had been largely pre-let before it was delivered to the market.

Modern office take-up amounted to only 25,900 sqm compared to 71,800 sqm transacted in the first six months of 2017. New leases accounted for 56% of the leasing activity while expansions and renegotiations made up 25.5% and 18.5% of the transaction volume, respectively.

In H1 2018, absorption hit 56,100 sqm, up by 81% on the same period last year. Tricity’s vacancy rate fell from 7.8% to 6.7%, Poland’s lowest.

Reasons for the boom

There are several objective and overlapping reasons for the growing interest in Tricity, and particularly in Gdansk. First of all, the ports in Gdynia and Gdansk saw record transshipment volumes, but their potential is estimated to be much higher. Maritime trading companies chose to establish headquarters or offices in Tricity. High-class office space was also sought after by services and audit companies and – increasingly more so – by the IT sector. Gdansk has a reputation for being an excellent city to live in, and an office near its historic city centre is not only prestigious, but also facilitates talent recruitment. Tricity is also being targeted by many businesses from Scandinavia and Western Europe that want to have their offices here.

Click here to view the full report.

Trójmiasto na fali biurowej hossy

Trójmiejski rynek nieruchomości biurowych bije kolejne rekordy podaży – przy średniorocznej dynamice wzrostu w okresie ostatnich 5 lat na poziomie 9%. Jest to obecnie trzeci największy rynek powierzchni biurowej w kraju wśród miast regionalnych (nie licząc Warszawy) i ta pozycja systematycznie się umacnia.

- Miasto coraz skuteczniej korzysta ze swojego zaplecza portowego. Obecnie budowa biur koncentruje się w Gdańsku Oliwie, jednak już od przyszłego roku aktywność deweloperska przeniesie się w inne rejony Gdańska oraz Gdyni. Trójmiasto, tworząc niepowtarzalny klimat oraz lifestyle, przyciąga wiele firm i tworzy doskonałe zaplecze światowych korporacji dla centrów usług wspólnych oraz hub dla branży sektora IT – mówi Bartek Włodarski, Partner, Dyrektor działu Reprezentacji Najemców Biurowych oraz Klientów Korporacyjnych w firmie Cresa Polska.

Trójmiejski rynek nieruchomości biurowych po I połowie 2018 r.

Według najnowszego raportu Cresa Polska: „Occupier Economics: Rynek biurowy w Trójmieście, I połowa 2018 roku” zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Trójmieście wzrosły do 747 000 mkw. Oznacza to bardzo wysoki, ponad 15% procentowy, wzrost rok do roku (dla porównania – w Warszawie ok. 5%). Największy udział w tegorocznej podaży miał biurowiec Olivia Star (45 700 mkw.). Podobnie jak inne inwestycje biurowe w Trójmieście został on w dużej części wynajęty przed oddaniem do użytku.

W pierwszej połowie br. podpisano umowy na jedynie 25 900 mkw., wobec 71 800 mkw. odnotowanych w pierwszych sześciu miesiącach 2017 r. W 56% były to umowy nowe, w 25,5% ekspansje, a w 18,5% renegocjacje.

Absorpcja w pierwszej połowie br. wyniosła aż 56 100 mkw., co oznacza wzrost o 81% wobec analogicznego okresu 2017 roku. Stopa pustostanów w Trójmieście spadła z 7,8% do bardzo niskiego poziomu 6,7% (najniższy wynik w kraju).

Przyczyny hossy

Wzrost zainteresowania Trójmiastem, a zwłaszcza Gdańskiem, wynikał z kilku obiektywnych, nakładających się na siebie przyczyn. Przede wszystkim oba porty – w Gdyni i w Gdańsku, odnotowały rekordowe wartości przeładunków, a ich potencjał oceniany jest jako znacznie wyższy. Przedsiębiorstwa obsługujące handel morski decydowały się na utworzenie siedzib lub oddziałów w Trójmieście. Oprócz nich o wysokiej klasy biura zabiegały też spółki usługowe, audytowe i w coraz większej skali – sektor IT. Gdańsk ma opinię miasta, w którym warto mieszkać, a posiadanie biura w pobliżu historycznego centrum jest nie tylko prestiżowe, ale też ułatwia przyciągnięcie wykwalifikowanych pracowników. Trójmiasto stało się wreszcie celem dla wielu przedsiębiorstw ze Skandynawii i zachodniej Europy, które chcą mieć tu swoje przedstawicielstwa.

Kliknij tutaj  żeby przeczytać cały raport. 

AmCham.Pl Quarterly

AmCham.Pl Quarterly 

AmCham.Pl Quarterly is the official publication of the American Chamber of Commerce in Poland. It is a voice for foreign investors and the business community in Poland, and it stri...

More detail

  • Gdańsk
  • Warszawa
  • Wrocław
  • Kraków & Katowice
AmCham Regional Offices
« November 2018 »
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Advisory Council